Про нас

Axis EC – Міжнародний освітній центр, заснований в березні 2009 року.

Викладання в Міжнародному освітньому центрі Axis EC проводиться на основі комунікативної методики з творчими індивідуальними напрацюваннями викладача.

Комунікативна  методика, є однією з найпопулярніших методик з вивчення англійської мови. У цій методиці увага рівномірно приділяється оволодінню усіх засобів спілкування (фонетичних, лексичних, граматичних) та спрямована на їх практичне застосування у процесі спілкування. Оволодіння уміннями говоріння, аудіювання, читання та письма здійснюється шляхом реалізації цих видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання в умовах, що моделюють ситуації реального спілкування. У зв’язку з цим навчальна діяльність організується таким чином, щоб вони виконували вмотивовані дії з мовленнєвим матеріалом для вирішення комунікативних завдань. Основною метою цієї методики є занурити студента в англомовне середовище, навчити спілкуватися і розуміти англійську мову та доповнити свій словниковий запас вивченої лексики будь-якої тематики. Комунікативний підхід передбачає багато взаємодії між студентами на уроці, парні та групові завдання, багато завдань з аудіювання.

Переваги комунікативної методики:

формування навичок спілкування у діловій та повсякденній сфері

навчання за цим методом знімає мовний бар’єр у студентів

навчання відбувається за допомогою автентичних англійських текстів

у процесі навчання широко використовуватися комп’ютери з CD, інтернет,       телевізійні програми, газети, журнали